M.G. Lelkes (Miklos)

Miklos Lelkes

Provinciale Staten (duo-commissielid van 03-02-2020 tot 08-11-2020)

Statenlid sinds: 09-11-2020

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Koninklijke Militaire Academie

Beroep

Militair Ministerie van Defensie

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en gezondheid (NLG)

Nevenfunctie(s)

geen