mr. E.J. van der Maas (Erik)

Erik van der Maas

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Rechtsgeleerdheid (mr.) Universitair

Beroep

Vice President Tax, Royal Dutch Shell (qualitate qua uitgevoerde functie’s: Directeur BV Petroleum Assurantiemaatschappij, Directeur Shell International BV, Directeur BG Gas International Holdings BV)

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Tennisvereniging “De Molenkrocht”
  • Lid bestuur Stichting “Mille Stelle”
  • Lid Raad van Commissarissen pensioenfonds “SPB BV”
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen “Van Alckmaer voor Wonen” (bezoldigd)