mr. E.J. van der Maas (Erik)

Erik van der Maas

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Rechtsgeleerdheid (mr.) Universitair

Beroep

Vice President TAX, Royal Dutch Shell

Lid van de volgende Statencommissie(s)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Tennisvereniging "De Molenkrocht"
  • Lid bestuur Stichting "Mille Stelle"
  • VP Tax Royal Dutch Shell
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen "Van Alckmaer voor Wonen" (bezoldigd)
  • Directeur BV Petroleum Assurantiemaatschappij (bezoldigd)
  • Directeur Shell International BV (bezoldigd)
  • BG Gas International Holdings BV, directeur (bezoldigd)
  • Lid Raad van Commissarissen SPB BV (pensioenfonds)