drs. M.A-H. van Meerten-Kok (Miriam)

Miriam van Meerten-Kok

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Geschiedenis RUL

Beroep

Belangenbehartiger gemeenten bij Alzheimer Nederland

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B) (voorzitter)

Nevenfunctie(s)

  • Vice-voorzitter Nederlands Vestingmuseum (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gooi TV (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting Personeel VVD NH (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting Fractieondersteuning VVD NH (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Vier het Leven (onbezoldigd)