A.J.M. Muurlink (Alphons)

Alphons Muurlink

Provinciale Staten (eerder duo-lid van 08-07-2019 tot 12-09-2021)

Statenlid sinds: 13-09-2021

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie, Nederlands Recht en Internationaal Recht

Beroep

Privacy Officer

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Nevenfunctie(s)

  • Functionaris Gegevensbescherming bij de gemeente Landsmeer (bezoldigd)
  • Functionaris Gegevensbescherming bij het IMG (bezoldigd)
  • Centrale Privacy Officer bij de KNAW (bezoldigd)
  • Privacy Officer bij de Hogeschool van Amsterdam (bezoldigd)
  • Privacy Officer bij GBLT (bezoldigd)
  • Privacy adviseur bij het Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)
  • Voorzitter PvdA  afdeling Amsterdam Noord (onbezoldigd)