B.L. Vink (Bart)

Bart Vink

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 16-04-2020

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO (soc. geografie, Universiteit Utrecht)

Beroep

sr. programmamanager rijksoverheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter landelijke D66-themaafdeling Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
  • Voorzitter stichting Landelijk Joods Netwerk "jonet" (jonet.nl) (onbezoldigd)
  • hbo- en posthbo-docent aan de "NOVI-verkeersacademie" te Utrecht (bezoldigd)