A.T.B. de Vries (Annette)

Annette de Vries

Provinciale Staten; 2e vicevoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Academisch, jurist

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Peter Lohr Stichting, steunstichting Philharmonie Haarlem (onbezoldigd)
  • Griffier Scheidsgerecht Gezondheidszorg in Utrecht (bezoldigd)
  • Secretaris Governancecommissie Gezondheidszorg in Utrecht (bezoldigd)
  • lid van het vrouwennetwerk Aset Haarlem, een netwerk ter ondersteuning van startende vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden (onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Stichting Penta Quintet (onbezoldigd)