dr. I. Zaal (Ilse)

Ilse Zaal

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 10-03-2011

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3-5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO (rechtsgeleerdheid)

Beroep

Universitair hoofddocent Arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam

Nevenfunctie(s)

Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag (bezoldigd)