ing. F.A.S. Zoon (Fabian)

Fabian Zoon

Provinciale Staten; fractievoorzitter (eerder duolid van 11-07-2011 tot 10-04-2017)

Statenlid sinds: 10-04-2017

Partij: PvdD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

ICT Informatica

Beroep

ZZP ICT, Diligente

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen, en Klimaat (RWK)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB) (voorzitter)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Rekeningencommissie

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Penningmeester voor stichting statenfractie PvdD Noord-Holland
  • Penningmeester voor stichting raadsfractie PvdD Alkmaar

Uitgelicht

Interview Fabian Zoon