Stand van zaken

12 juni 2019

Samen met formateur Laura Bromet presenteerden GroenLinks, VVD, D66 en PvdA woensdag 12 juni 2019 hun plannen voor de komende 4 jaar via het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ Lees meer informatie in het bericht Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’.

7 juni 2019

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland presenteren woensdagmiddag 12 juni 2019 hun coalitieakkoord. Lees voor meer informatie het bericht Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland.

8 mei 2019

De inhoudelijke onderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA zijn gestart. Er komen 2 bijeenkomsten met alle partijen uit PS die op dit moment niet betrokken zijn bij de onderhandelingen. Deze partijen worden gevraagd aan te geven wat zij als grootste uitdaging voor de komende 4 jaar zien en welke onderwerpen zij graag in het coalitieakkoord terug willen zien.

De formateur heeft meer dan 80 brieven van maatschappelijke organisaties ontvangen. Met verschillende organisaties staan bijeenkomsten gepland, in mei en juni. Tijdens die consultaties wordt gesproken over hun standpunten, maar wordt ook gekeken naar vernieuwende oplossingen. Omdat de nadruk vooral op politieke discussiepunten ligt, worden niet alle partijen die een brief hebben gestuurd uitgenodigd voor een gesprek. De brieven worden wel bij de besprekingen betrokken.

Daarnaast vragen formateur en onderhandelaars ook inwoners mee te denken met de formatie. Dit gebeurt via een campagne op de Facebookpagina Jouw Noord-Holland, waar stellingen en dilemma’s aan de orde komen. Noord-Hollanders kunnen ook meedenken en reageren via andere sociale mediakanalen en een ideeënbus op een aantal grote evenementen. Hoe de informatie uit die verschillende consultaties wordt meegenomen, komt te staan in het te sluiten coalitieakkoord.

Om het onderhandelingsproces nog transparanter te maken, schrijven formateur en onderhandelaars de komende tijd blogs.

24 april 2019

De vorming van een nieuw college, bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA, is nu echt begonnen. Formateur Laura Bromet heeft met de onderhandelaars afspraken gemaakt over data, locatie en vorm van de te voeren gesprekken. Formateur en onderhandelaars willen alle partijen uit Provinciale Staten en een aantal maatschappelijke organisaties betrekken bij de onderhandelingen. Er zijn al zo’n 70 brieven binnengekomen van partijen die de onderhandelaars informatie voor de onderhandelingen willen meegeven.

18 april 2019

De fractievoorzitters van GroenLinks en VVD, Zita Pels en Cees Loggen, hebben de politieke partijen uitgenodigd voor een ingelaste Statenvergadering op donderdagavond 18 april om het advies van de informateurs te bespreken. De informateurs zullen aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. In de vergadering hopen zij, door middel van een motie, een formateur aan te kunnen wijzen en aandachtspunten voor de formatie aan de formateur mee te kunnen geven.

15 april 2019

De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen op 15 april dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland, de programmatische verschillen tussen GroenLinks en VVD zouden overbrugbaar kunnen zijn.

10 april 2019

De informateurs hebben Provinciale Staten op 10 april 2019 via een brief geïnformeerd dat zij, als vervolgstap in het informatieproces, verdiepende gesprekken gaan voeren met GroenLinks en VVD.

4 april 2019

Informateurs Laura Bromet en Cornelis Mooij hebben 4 april 2019 alle fracties verzocht hen een brief te sturen die als leidraad dient voor verkennende gesprekken.

3 april 2019

GroenLinks en VVD hebben 3 april 2019 bekend gemaakt dat Laura Bromet (namens GroenLinks) en Cornelis Mooij (namens VVD) als informateurs zijn aangesteld om in gezamenlijkheid te onderzoeken of de inhoudelijke verschillen overbrugbaar zijn. Op die basis zullen de informateurs verkennen met welke partijen een meerderheidscoalitie kan worden gevormd.

1 april 2019

De informateur Hans Smits heeft maandag 1 april 2019 zijn informatieronde afgerond en een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd waarin hij zijn bevindingen van het informatieproces toelicht. Hans Smits heeft, op verzoek van Forum voor Democratie, de mogelijkheden verkend voor een coalitie waaraan Forum voor Democratie deelneemt, en die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in Provinciale Staten. Smits concludeert dat de kans op programmatische overeenstemming tussen Forum voor Democratie en andere partijen waarmee een coalitie kan worden gevormd zeer gering, zo niet onmogelijk is.

Uitgelicht