Verkiezingspodcast & -video’s

In beeld en geluid laten we u zien waar de verkiezingen op 15 maart over gaan. Bekijk en luister de meest actuele podcastafleveringen of YouTube video’s.

Verkiezingspodcast Kies maar!

Luister hieronder naar de verkiezingspodcast 'Kies maar!'.

Video's verkiezingen

Bekijk onderstaande video's rondom de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland.

Even aan Noord-Holland vragen: 'Meer geld voor autowegen of voor openbaar vervoer?'

Even aan Noord-Holland vragen op YouTube
Video: Meer geld voor autowegen of voor openbaar vervoer?
Deze vraag stelden we aan inwoners in Opmeer en Hoorn naar aanleiding van de stelling uit de stemhulp MijnStem.

Even aan Noord-Holland vragen: 'Hoe denk jij over een kerncentrale?'

Videostill Hoe denk je over een kerncentrale
Video: Hoe denk jij over een kerncentrale in Noord-Holland? Deze vraag stelden we aan inwoners van Den Helder en Texel naar aanleiding van de stelling uit de stemhulp MijnStem.

Even aan Noord-Holland vragen: 'Wat vind je van een burgerberaad?'

Videostill Burgerberaad
Video: Wat vind je van een burgerberaad?
Deze vraag stelden we aan inwoners van Halfweg naar aanleiding van de stelling uit de stemhulp MijnStem.

Even aan Noord-Holland vragen: 'Wat vind je van bouwen in het groen?'

VIdeostill Bouwen in het groen
Video: Wat vind jij van bouwen in het groen?
 Deze vraag stelden we aan inwoners van Edam en Volendam naar aanleiding van de stelling uit de stemhulp MijnStem

What's Next: Hoe staat het met... Provinciale Staten?

Videostill What's next
Video: Onder jongeren is de opkomst
van deze verkiezingen meestal niet zo hoog. Terwijl de provincie ook voor jongeren erg belangrijk is. De jonge makers van What's Next laten u de komende maanden zien waarom.

Uitgelicht

Abonneren op de podcast