Stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 mag iedere inwoner van de provincie Noord-Holland die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft, stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Stempas en legitimatieplicht

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Die krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen thuisgestuurd. Met de stempas kan in elk stembureau in uw gemeente worden gestemd. 

Om te stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Identiteitsbewijzen zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U mag zich ook legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Alle stembureaus gaan om 7.30 uur open. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Tijd genoeg om uw stem te laten horen!

Volmacht en machtiging

Kunt u op 15 maart 2023 niet zelf stemmen? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Vul de volmacht volledig in. Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf te stemmen? U kunt dan geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit bij binnenkomst in het stemlokaal met de voorzitter van het stembureau.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u voor de verkiezing van Provinciale Staten in een andere gemeente stemmen dan uw eigen gemeente, vraag dan een kiezerspas aan. Met de kiezerspas kunt u binnen de hele provincie stemmen.

Rode potlood

Er wordt gestemd met een rood potlood. Nadat u uw stempas heeft ingeleverd aan het loket bij het stembureau, ontvangt u een stembiljet. Daarop staan de namen van de verkiesbare kandidaten van de deelnemende politieke partijen. Om te stemmen maakt u de witte stip in het stemhokje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood. Het formulier stopt u daarna in de stembus.

Blanco stemmen

U hebt ook de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de geldige stemmen geteld.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als het niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Om blanco te stemmen met behulp van een stembiljet kruist u geen enkel vakje aan.

Stemmen in het buitenland

Bent u op 15 maart 2023 niet in Nederland? Dan heeft u toch de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. Meer hierover staat op de website van de Kiesraad.

Uitgelicht