Centraal Meldpunt Klachten (CMK)

Het Centraal Meldpunt Klachten behandelt klachten over gedrag van ambtenaren of bestuurders.
U kunt uw klacht op 2 manieren indienen: 

  • via het Klachtenformulier
  • schriftelijk met een brief aan:

    Centraal Meldpunt Klachten
    Postbus 123
    2000 MD Haarlem

Uitgelicht