Centraal Meldpunt Klachten (CMK)

Het Centraal Meldpunt Klachten behandelt klachten over gedrag van ambtenaren of bestuurders.
U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:

Uitgelicht