Pilot actieve openbaarmaking

Zonneweide Jaagweg

Provincie Noord-Holland wil een transparante, open en toegankelijke overheid zijn. Daarom is de provincie een pilot gestart waardoor vanaf februari 2021 zoveel mogelijk informatie op de website wordt gezet over het project zonneweide Jaagweg. Iedere maand wordt bekeken welke documenten openbaar worden gemaakt. Hoe en waarom die documenten maandelijks openbaar gemaakt worden, is te lezen in het ‘Besluit actieve openbaarmaking documenten project Zonneweide Jaagweg’. Omdat het gaat om een proef kan het zijn dat het soort en het aantal documenten verder worden uitgebreid. Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar zonneweide@noord-holland.nl.

Wet open overheid

De provincie is deze pilot gestart vanwege de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo spoort overheden aan om actiever informatie openbaar te maken en stelt het actief openbaar maken van documenten binnen 11 categorieën zelfs verplicht. Om straks te kunnen voldoen aan deze verplichting, start de provincie Noord-Holland met een proef waarbij gekeken wordt hoe deze informatie binnen 1 project openbaar gemaakt kan worden.