Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen (Verkeerscoördinatiepunt , VCP)

 Aanmelden werkzaamheden en evenementen op provinciale vaarwegen. 

De provincie is eigenaar en beheerder van diverse vaarwegen. Indien u evenementen wilt houden of werkzaamheden wilt uitvoeren op één van deze vaarwegen (zie kaart: vaarwegbeheerders, onderdeel meer informatie), dient u dit te melden bij het Verkeerscoördinatiepunt (VCP). Het VCP kan toestemming verlenen ingevolge het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) artikel 1.23. Er kunnen voorschriften aan de toestemming verbonden worden om te voorkomen dat het werk of evenement hinder of gevaar veroorzaakt. 

Doelgroepen:

  • Werkzaamheden; professionele organisaties, vaak beheerders die infrastructuur aanleggen of onderhouden. Een aannemer kan toestemming namens de beheerder aanvragen.
  • Evenementen; veelal particulieren en stichtingen die een evenement willen organiseren.

 

Voorwaarden

Het VCP toetst uw aanmelding op een aantal aspecten, afhankelijk van duur van de stremming. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig ingediend hebben van de aanvraag, het wel of niet nodig zijn van scheepvaartinformatie- en/of bordenplan en het informeren door de aanvrager van belanghebbenden.

Afstemming met de omgeving
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving, waaronder vertegenwoordigers van beroeps- en recreatievaart. Dit moet worden weergegeven in het scheepvaartinformatie plan. De provincie toetst het plan met name op het informeren van deze stakeholders. Als de werkzaamheden of evenementen ook invloed hebben op de verkeersdoorstroming op de weg, moet de wegbeheerder tevens toestemming verlenen. 

Let op!
Het aanvragen van de benodigde vergunning(en) en/of ontheffing(en) gaat niet via het VCP. Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Aanpak

Aanvragen dient u in via het aanmeldformulier werkzaamheden en evenementen op provinciale vaarwegen.

 

 

Termijn

Duur van de hinder Aanmeldtermijn Informatie naar scheepvaart
Eenmalig max 4 uur 3 weken voor uitvoering 2 weken voor uitvoering
Maximaal 1 dag of regelmatige hinder 8 weken voor uitvoering inclusief scheepvaartinformatieplan 6 weken voor uitvoering
Meer dan 1 dag hinder 16 weken (4 maanden) voor uitvoering inclusief scheepvaartinformatieplan 12 weken voor uitvoering
Meer dan 1 maand hinder 30 weken (7 maanden) voor uitvoering Incl. scheepvaartinformatieplan 25 weken voor uitvoering

 

Afhankelijk van de duur van de hinder en de daaraan gekoppelde aanmeldtermijn neemt de provincie binnen de deze termijn een besluit over uw aanmelding, mits deze compleet en met alle relevante informatie is ingediend.

Meer informatie