Aanvragen ontheffing omgevingsverordening door gemeente

Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren in een gebied, bijvoorbeeld het bouwen van woningen? En mag dit niet volgens de omgevingsverordening van de provincie? Dan kan de gemeente bij de provincie een ontheffing aanvragen.

Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? Soms mag dit niet volgens de omgevingsverordening van de provincie. In deze verordening staan algemene regels over het grondgebied van de provincie. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, recreatieve voorzieningen en de doorstroming van het verkeer.

De gemeente kan pas beginnen met de activiteiten als zij hiervoor een ontheffing van de provincie heeft. De aanvraag voor een ontheffing is onderdeel van het overleg als de gemeente een omgevingsplan voorbereidt. Aan de ontheffing kan de provincie voorschriften verbinden. Deze voorschriften moet de gemeente opnemen in het omgevingsplan.

Voorwaarden

De activiteit waarvoor de gemeente ontheffing vraagt, is een incidenteel geval. Bijvoorbeeld een innovatief project dat maatschappelijk zo belangrijk is dat de gemeente van de omgevingsverordening kan afwijken.

Aanpak

Neem contact op met de provincie.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de ontheffing van de omgevingsverordening aan bij de provincie.