Badinrichting, ontheffing voorschriften

Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

 

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Ook als eigenaar kunt u een ontheffingsaanvraag indienen.

Aanpak

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Termijn

De OD NHN neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de OD NHN.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl