Badinrichting, voorlichting en klachten

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert of (zwem)baden voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid. U kunt bij de OD NHN terecht voor informatie en klachten.

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden.

Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De OD NH controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet.

Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de RUD NH. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de OD NHN.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt uw verzoek om informatie of klacht over badinrichtingen indienen bij de OD NHN.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl