Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie

Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de provincie. De provincie controleert de stukken.

De provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie.

Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het provinciaal beleid.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet en besluiten staan.

Aanpak

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U levert de stukken in bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl