Bibob-onderzoek uitvoeren

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, betrokkene bent bij een vastgoedtransactie of meedoet aan een aanbesteding, kan de provincie een onderzoek doen naar de integriteit van uw onderneming. De integriteitsonderzoeken op grond van de Wet Bibob worden uitgevoerd door de Eenheid SBA.

Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld. 

De provincie kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken. 

Als de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. 

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie ervoor kiezen om de transactie niet aan te gaan, een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken of een overheidsopdracht niet te gunnen.

Voorwaarden

De provincie kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie of als u deze al heeft
  • bij aanbestedingen door de provincie in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bijvoorbeeld op het gebied van afval of vuurwerk
  • bij vastgoedtransacties waarbij de provincie als partij betrokken is

Voorafgaand aan het integriteitsonderzoek vult u het digitale Bibob-vragenformulier in. Het formulier en de bijbehorende instructies zijn eveneens te vinden op de website van de provincie

Aanpak

De provincie vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. De provincie doet eerst een eigen onderzoek, indien na dit onderzoek twijfels zijn over de integriteit van een partij kan de provincie vragen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen.

Is dit het geval dan krijgt u daarvan bericht. Het LBB zal dan onderzoeken of uw bedrijf een integere partij is voor de provincie. Na afloop stuurt het LBB een advies naar de provincie. De provincie neemt het advies mee in haar besluit.

Meer informatie

Contact

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Eenheid SBA via e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl of via het telefoonnummer van het servicepunt: 0800-0200600.

Bezwaar & beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. Na het onderzoek of het advies van Bureau Bibob neemt de provincie een besluit. U kunt wel bezwaar maken tegen dat besluit. U kunt ook uw aanvraag of offerte intrekken. Dan voert de provincie het onderzoek niet uit.