Bodem, melding verontreiniging of aantasting

Verricht u handelingen die de bodem verontreinigen of aantasten, of laat u zulke handelingen verrichten? Constateert u dat er een verontreiniging of aantasting van de bodem is opgetreden? Dan is het belangrijk dat u daar zo snel mogelijk melding van maakt. U kunt dat doen bij de Omgevingsdiensten.

U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben;
  • handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en 
  • andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

U dient de melding zo spoedig mogelijk te doen bij de omgevingsdienst op wiens grondgebied de verontreiniging of aantasting heeft plaatsgevonden. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten dient u melding te doen bij de gemeente. Dit geldt in Noord-Holland voor de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad voor landbodems. Voor waterbodems in deze gemeenten dient u te melden bij de OD NZKG.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken.
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient de melding zo spoedig mogelijk te doen bij de omgevingsdienst op wiens grondgebied de verontreiniging of aantasting heeft plaatsgevonden. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten dient u melding te doen bij de gemeente. Dit geldt in Noord-Holland voor de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad voor landbodems. Voor waterbodems in deze gemeenten dient u te melden bij de OD NZKG.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl