Bodemonderzoek, aanwijzing bedrijven

Bent u eigenaar van een bedrijventerrein? Dan kunt u een overeenkomst sluiten voor het vrijwillig laten uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan bent u verplicht nader bodemonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van het bodemonderzoek wordt besloten of bodemsanering noodzakelijk is. Weigert u om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren? Dan geeft de provincie u een aanwijzing tot bodemonderzoek.

Als eigenaar van een bedrijf met bedrijventerreinen in gebruik, kunt u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek. Dit doet u vrijwillig.

Wilt u niet deelnemen aan de BSB operatie? Dan kan de provincie uw bedrijf verplichten om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit heet een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek. Blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan moet u een nader bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek wordt beslist of bodemsanering noodzakelijk is. Doet uw bedrijf ook na de aanwijzing nog steeds geen onderzoek? Dan kan een bevel gegeven worden voor het verrichten van nader onderzoek.

Indien uw bedrijf is gevestigd op een terrein waar activiteiten plaatsvinden, of in het verleden hebben plaatsgevonden, die potentieel bodembedreigend zijn, wordt u uitgenodigd voor bodemonderzoek. 

Voorwaarden

U ontvangt een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek wanneer het volgende van toepassing is:

  • Op het bedrijfsterrein was op 31 december 1989 een bedrijf gevestigd dat behoorde tot een van de bedrijfsgroepen die te vinden zijn in de bijlage van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.

Termijn

U ontvangt een aanwijzing als u de resultaten niet binnen 1 jaar na het verzoek tot verkennend bodemonderzoek heeft ingediend.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Stuur de resultaten van het verkennend onderzoek naar de provincie. Als u weigert om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren, dan kan de provincie u een verplichting opleggen.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl