Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie. Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk. 

U kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het bedrijventerrein zijn sinds 1995. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
  • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
  • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
  • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.
Aanmelding voor de bedrijvenregeling was mogelijk tot 1 januari 2008. De bedrijventerreinen die zijn aangemeld kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Aanpak

U moet de subsidie aanvragen voor u begint met saneren.

 

Wijzigingen 

Op 2 mei 2017 zijn een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder: 

• Is er subsidie verstrekt voor een bodemsanering en vindt er binnen vijf jaar herontwikkeling plaats? Dan wordt de subsidie niet meer teruggevorderd.

• Bij deelname aan gebiedsgericht grondwaterbeheer, kan subsidie gegeven worden voor de uitvoering van de bronsanering en de afkoop van de pluimsanering. Daarnaast mag de subsidie betrokken worden bij afkoop van de bodemsanering naar een coördinerend rechtspersoon.

• Er zijn 2 voorschotmomenten mogelijk gemaakt.

 

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

De bedrijventerreinen die zijn aangemeld voor 1 januari 2008 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de saneringskosten, als het terrein aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Voor meer informatie en begeleiding: neem contact op met Bodembeheer Nederland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Provincie

Gemeente