Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst. Zie hiervoor ‘Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, instemming’ voor meer informatie.

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst sturen.

Voorwaarden

U stuurt een evaluatieverslag naar de omgevingsdiensten of de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord als u klaar bent met de sanering.

De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming voor zowel landbodems als waterbodems. De provincie heeft deze taak uitbesteed aan de uitvoerings- en omgevingsdiensten. Dit betekent dat bij de omgevingsdiensten of uitvoeringsdienst een beschikking of beoordeling moet worden aangevraagd in geval van: - bodemsanering; - vermindering of verplaatsing van verontreiniging in de bode; - een bodemonderzoeksrapport, evaluatierapport, nazorgplan, monitoringsrapport of ander bodemrapport.

Aanpak

Het verslag bevat:

  • de gerealiseerde aspecten van de sanering zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Termijn

 

De omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord ontvangt uw verslag uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient de melding zo spoedig mogelijk te doen bij de omgevingsdienst op wiens grondgebied de verontreiniging of aantasting heeft plaatsgevonden. Wanneer de handelingen worden uitgevoerd en/of de verontreinigde bodem zich bevindt binnen bepaalde gemeenten dient u melding te doen bij de gemeente. Dit geldt in Noord-Holland voor de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad voor landbodems. Voor waterbodems in deze gemeenten dient u te melden bij de OD NZKG.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl