Bodemsanering, machtigingsformulier

Wilt u bij de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten een bodemsanering melden of een aanvraag indienen om hierover een besluit te nemen? Dan kunt u hiervoor een bedrijf machtigen, bijvoorbeeld een adviesbureau.

De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming voor zowel landbodems als waterbodems. De provincie heeft deze taak uitbesteed aan de uitvoerings- en omgevingsdiensten.

Bij de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten kunt u een melding doen over bodemsanering. Ook kunt u bij de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten een aanvraag doen om een besluit te nemen over bodemsanering. Het is mogelijk om een bedrijf te machtigen voor een melding of aanvraag over bodemsanering. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier.

Voorwaarden

U kunt het formulier invullen en opsturen als u anderen wilt machtigen om:

  • te melden dat bodem (mogelijk) verontreinigd is
  • te melden dat u moet saneren
  • te melden dat een activiteit die u gepland heeft de bodem kan verontreinigen
  • een aanvraag te doen bij de provincie om een besluit te nemen over bodemsanering

Aanpak

U vindt het machtigingsformulier op de website van de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten. U vult het formulier in en stuurt het naar de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U stuurt het machtigingsformulier bodemsanering naar de Uitvoerings- en Omgevingsdiensten.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Digitaal Loket

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl