Bos kappen, melding

U mag niet zomaar bossen omhakken of rooien. Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen.

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten (zoals aangewezen vanwege de Wet natuurbescherming), die:

 • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
 • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten.

Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen.

In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig:

 • binnen de bebouwde kom
 • erven en tuinen
 • fruitbomen en windschermen langs boomgaarden
 • kweekgoed;
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn);
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn)
 • naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar
 • het dunnen van een houtopstand

Voorwaarden

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten.

Aanpak

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor:

 • de gegevens die u bij de melding verstrekt
 • de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan
 • de wijze waarop de melding wordt gedaan
 • de situatie waarin u een bos niet mag kappen
 • de voorwaarden voor een herplantplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan

Termijn

U mag 4 weken nadat de provincie uw kapmelding heeft ontvangen het bos kappen, tenzij de provincie u een kapverbod heeft opgelegd.

Wet- en regelgeving

Contact

U doet de kapmelding bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Bezwaar & beroep

Als de provincie u een (gedeeltelijk) kapverbod oplegt, dan kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitgelicht

Indieningsadres

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl