Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing

De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u van plan bent om een viaduct of een brug over 1 van deze vaarwegen te plaatsen, dan moet u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie.

Wanneer u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het verstandig eerst te controleren wie de eigenaar van deze vaarweg is. De provincie kan openbare vaarwegen in eigen beheer hebben. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken als viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger, een insteekhaven of tuinhuisjes.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag zijn onder andere:

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een bouwwerk of activiteit verrichten in, onder of over een vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Het te maken bouwwerk belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van de vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de vergunning of ontheffing aan bij de provincie.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)