Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport over de weg

Het is verboden om goederen over de weg te transporteren die te groot of te zwaar zijn. Wilt u toch grotere goederen vervoeren? Vraag dan een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW.

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. U vindt deze regels in de Regeling Voertuigen. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze regels? U vraagt dan een ontheffing aan bij de RDW. Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders het transport moeten begeleiden. De provincie Noord-Holland heeft deze bevoegdheid overgedragen aan de RDW.

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals onder andere landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder. Dit geldt voor landbouwvoertuigen met een maatvoering tot 3.50 meter. Kijk voor meer informatie bij de regeling Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen.

 

Voorwaarden

Voor een ontheffing voor bijzonder transport over de weg geldt de volgende voorwaarde:

•Uw voertuig is zwaarder, breeder of langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

 • Vraag de ontheffing aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • hoe groot het transport is
  • wat voor soort transport het is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer het transport moet plaatsvinden
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden

Termijn

De RDW, afdeling Ontheffingen, handelt de aanvragen voor bijzonder transport af. De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag voor een verzoek om ontheffing voor landbouwvoertuigen.

 

Meer informatie

Contact

Een ontheffing voor bijzonder transport vraagt u aan bij de RDW. 

Wilt u een transport uitvoeren met een voertuig dat breder is dan 3,5 meter, dan vraagt u de ontheffing aan bij de RDW. 

Wilt u een ontheffing voor voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuig) met een breedte tot 3,5 meter? Deze vraagt u aan bij de provincie.  

 

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag betreffende ontheffing landbouwvoertuigen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)