Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland, subsidie

Doel:
De provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid.

Doelgroep:
Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s:

  • Kansen voor West 2;
  • INTERREG A programma: 2 Zeeën;
  • INTERREG B programma’s: Noordwest Europa (NWE) en Noordzee (NSR).

Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies: europesesubsidies@noord-holland.nl 

Activiteiten
De activiteiten moeten bijdragen aan de doelen van actueel provinciaal beleid.

Berekening
De berekening van de subsidie is als volgt:

  • voor een Kansen voor West 2-project: maximaal 25% van de kosten tot € 300.000,-
  • voor een INTERREG-project: maximaal 15% van de kosten tot € 100.000,-

Subsidieplafonds
De volgende bedragen zijn voor 2020 beschikbaar:

  • voor Kansen voor West 2: totaal € 1.000.000,-
  • voor INTERREG A en B: totaal € 500.000,-

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

  • U mag niet gestart zijn met de activiteiten voordat de aanvraag is ontvangen.
  • Bij Kansen voor West 2 moet de aanvrager minimaal 25% van de kosten bijdragen.
  • Er moet meer dan € 15.000,- subsidie worden gevraagd.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als nieuwe ontvangstdatum.


Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Adviespunt Europese Subsidies van de provincie Noord-Holland, EuropeseSubsidies@noord-holland.nl.

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl