Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

bijlage 1    Subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2    de ingediende aanvraag bij EFRO (Kansen voor West/Interreg A of B)
bijlage 3    kopie bankafschrift
bijlage 4    staatssteunanalyse
bijlage 5    machtigingsverklaring
bijlage 6    EFRO subsidiebeschikking of subsidiecontract
bijlage 7    overig

STAP 2:

Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Let op! Dit proces is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Per post: U kunt het formulier 'subsidie aanvragen per post' (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Ook kunt u de subsidieaanvraag afleveren bij de balie, Houtplein 33, Haarlem. 

Doel:
De provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid.

Doelgroep:
Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s:

 • Kansen voor West 2;
 • INTERREG A programma: 2 Zeeën;
 • INTERREG B programma’s: Noordwest Europa (NWE) en Noordzee (NSR).

Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies: europesesubsidies@noord-holland.nl 

Activiteiten
De activiteiten moeten bijdragen aan de doelen van actueel provinciaal beleid.

Berekening
De berekening van de subsidie is als volgt:

 • voor een Kansen voor West 2-project: maximaal 25% van de kosten tot € 300.000,-
 • voor een INTERREG-project: maximaal 15% van de kosten tot € 100.000,-

Subsidieplafonds
De volgende bedragen zijn voor 2020 beschikbaar:

 • voor Kansen voor West 2: totaal € 1.000.000,-
 • voor INTERREG A en B: totaal € 500.000,-

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

 • U mag niet gestart zijn met de activiteiten voordat de aanvraag is ontvangen.
 • Bij Kansen voor West 2 moet de aanvrager minimaal 25% van de kosten bijdragen.
 • Er moet meer dan € 15.000,- subsidie worden gevraagd.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als nieuwe ontvangstdatum.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Adviespunt Europese Subsidies van de provincie Noord-Holland, EuropeseSubsidies@noord-holland.nl.

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl