Communicatie opvangcentra wilde dieren, subsidie

Let op: De termijn voor het indienen van subsidieaanvragen is verstreken.

Doel
De kwaliteit van de opvang van wilde dieren bevorderen door het ondersteunen van de opvangcentra.

Doelgroep
Opvangcentra voor wilde dieren in de provincie Noord-Holland zoals opgenomen in de bijlage van de uitvoeringsregeling.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
• het geven van voorlichting;
• het werven van fondsen;
• het werven van vrijwilligers;
• het opstellen van een communicatieplan.

Zie ook de toelichting op de uitvoeringsregeling onder het kopje ‘Meer informatie’, te vinden onder aan deze pagina.

Berekening subsidie
100% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten tot maximaal € 7.100,--.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• het opvangcentrum niet is vermeld in bijlage 1 van de uitvoeringsregeling;
• de activiteit financieel niet haalbaar is;
• de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet bijdraagt aan de kwaliteit van de opvang van wilde dieren.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 14 januari 2021 tot en met 30 september 2021 vòòr 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht