Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

Is de provincie te laat met het nemen van een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. U krijgt dan geld van de provincie voor iedere dag dat de provincie te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u veel te laat bent met uw melding.
  • Als u geen belanghebbende bent.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als de aanvraag om een Woo-verzoek gaat (Wet open overheid).

Aanpak

Uw verzoek tot dwangsom kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met het digitale verzoek. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een verzoek tot dwangsom indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de Handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

U kunt niet per e-mail indienen; verzoeken ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen. 

Per post: U kunt het postformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u het formulier afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen via Rijksoverheid.

Termijn

De provincie heeft na ontvangst 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing? Dan heeft u recht op een dwangsom.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U stuurt het formulier naar de provincie.

Bezwaar & beroep

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook rechtstreeks in beroep bij de rechtbank. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de provincie. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de provincie binnen 2 weken alsnog beslissen.