Faunabeheerplannen

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie.

Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde faunabeheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook is informatie opgenomen over schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De provincie keurt een faunabeheerplan.

Het faunabeheerplan is op 22 december 2004 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd.

Voorwaarden

Het faunabeheerplan van Noord-Holland is al goedgekeurd en ligt voor een ieder ter inzage op het provinciehuis.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Een goedgekeurd plan wordt openbaar gemaakt door de faunabeheereenheid.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl