Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

Heeft u als gemeentebestuur een meningsverschil met een andere gemeente over de toepassing van een gemeentelijke regeling? De provincie biedt hulp bij het oplossen van meningsverschillen. U kunt een aanvraag geschilbeslechting indienen bij de provincie.

De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

Voorwaarden

Is er een geschil over de toepassing van een gemeenschappelijke regeling? Dan kunt u het meningsverschil voorleggen aan de provincie, als:

  • gemeentebesturen het met elkaar oneens zijn
  • gemeentebesturen die deelnemen aan een regeling of samenwerkingsverband het met elkaar oneens zijn
  • uw geschil niet gaat over schuldvorderingen of burgerlijke rechten
  • de beslissing over uw geschil niet al is overgedragen aan andere partijen

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt geschilbeslechting aan bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Kabinet, sector IBT

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem