Groen Noord-Holland (Weidevogelbiotopen, Uitbreiding wandelnetwerk & Toeristische overstappunten), subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier (verplicht) Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift (verplicht)
bijlage 3 machtigingsverklaring (indien van toepassing)
bijlage 4 vergunning (indien van toepassing)
bijlage 5 de-minimisverklaring (indien van toepassing)
bijlage 6 planning en begroting (optioneel)
bijlage 7 locatieaanduiding op kaart (optioneel)
bijlage 8 staatssteunanalyse (optioneel)
bijlage 9 overig (optioneel)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 (hierna: uitvoeringsregeling) bestaat uit drie onderdelen:

 • Paragraaf 2 – Weidevogelbiotopen
 • Paragraaf 3 – Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
 • Paragraaf 4 – Toeristische overstappunten (TOP’s)

Activiteiten
Weidevogelbiotopen
De provincie geeft subsidie voor:

 • Hogere waterpeilen of substantiële vernatting,
 • Het verwijderen van bomen en struiken.

Deze activiteiten moeten leiden tot het verbeteren van het weidevogelbiotoop.

Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het oplossen van knelpunten in het bestaande recreatieve wandelnetwerk Noord-Holland,
 • De realisatie van nieuwe recreatieve verbindingen voor een gebiedsdekkend wandelnetwerk in Noord-Holland,
 • Bewegwijzering van een regionaal wandelnetwerk volgens de systematiek van Wandelnetwerk Noord-Holland, als weergegeven op www.wandelnetwerknoordholland.nl.

Meer informatie hierover vindt u in het document “Specificaties van Wandelnetwerk Noord-Holland” onderaan deze pagina.

Toeristische overstappunten (TOP’s)
De provincie geeft subsidie voor:

 • De aanleg van toeristische overstappunten in het landelijk gebied of op de grens van stad en platteland.

De eisen voor de aanleg van TOP’s leest u in artikel 4.4 van de uitvoeringsregeling.


In aanmerking komen voor subsidie voor één van de onderdelen? Lees de uitvoeringsregeling door. De voorwaarden, subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen verschillen per subsidieonderdeel.

 

Voorwaarden

Weidevogelbiotopen
De provincie geeft alleen subsidie voor weidevogelbiotopen binnen het leefgebied open grasland. Zie het document “Toelichting beheertypekaart leefgebied open grasland” onderaan deze pagina voor meer informatie.

Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
De provincie geeft alleen subsidie als:

 • De te realiseren voorzieningen openbaar toegankelijk zijn; en
 • Bij materiële investeringen is voorzien in het beheer en onderhoud voor een periode van 15 jaar.


Toeristische overstappunten (TOP’s)
De provincie geeft alleen subsidie als op het moment van de subsidieaanvraag de benodigde vergunningen/ontheffingen voor de uitvoering van de activiteiten zijn verleend.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot 1 januari 2022.

Indienen
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.


Deze bijlagen zijn bij uw subsidieaanvraag verplicht:

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Afschrift(en) benodigde vergunningen en/of ontheffingen (Verplicht bij subsidieaanvraag Toeristische overstappunten)
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
 • De-minimisverklaring (indien van toepassing)
 • Locatieaanduiding op de kaart
 • Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl