Groen Noord-Holland (Weidevogelbiotopen, Uitbreiding wandelnetwerk & Toeristische overstappunten), subsidie

De Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 (hierna: uitvoeringsregeling) bestaat uit drie onderdelen:

 • Paragraaf 2 – Weidevogelbiotopen
 • Paragraaf 3 – Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
 • Paragraaf 4 – Toeristische overstappunten (TOP’s)

Activiteiten
Weidevogelbiotopen
De provincie geeft subsidie voor:

 • Hogere waterpeilen of substantiële vernatting,
 • Het verwijderen van bomen en struiken.

Deze activiteiten moeten leiden tot het verbeteren van het weidevogelbiotoop.

Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
De provincie geeft subsidie voor:

 • Het oplossen van knelpunten in het bestaande recreatieve wandelnetwerk Noord-Holland,
 • De realisatie van nieuwe recreatieve verbindingen voor een gebiedsdekkend wandelnetwerk in Noord-Holland,
 • Bewegwijzering van een regionaal wandelnetwerk volgens de systematiek van Wandelnetwerk Noord-Holland, als weergegeven op www.wandelnetwerknoordholland.nl.

Meer informatie hierover vindt u in het document “Specificaties van Wandelnetwerk Noord-Holland” onderaan deze pagina.

Toeristische overstappunten (TOP’s)
De provincie geeft subsidie voor:

 • De aanleg van toeristische overstappunten in het landelijk gebied of op de grens van stad en platteland.

De eisen voor de aanleg van TOP’s leest u in artikel 4.4 van de uitvoeringsregeling.


In aanmerking komen voor subsidie voor één van de onderdelen? Lees de uitvoeringsregeling door. De voorwaarden, subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen verschillen per subsidieonderdeel.

 

Voorwaarden

Weidevogelbiotopen
De provincie geeft alleen subsidie voor weidevogelbiotopen binnen het leefgebied open grasland. Zie het document “Toelichting beheertypekaart leefgebied open grasland” onderaan deze pagina voor meer informatie.

Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland
De provincie geeft alleen subsidie als:

 • De te realiseren voorzieningen openbaar toegankelijk zijn; en
 • Bij materiële investeringen is voorzien in het beheer en onderhoud voor een periode van 15 jaar.


Toeristische overstappunten (TOP’s)
De provincie geeft alleen subsidie als op het moment van de subsidieaanvraag de benodigde vergunningen/ontheffingen voor de uitvoering van de activiteiten zijn verleend.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot 31 december 2022 om 23:59 uur.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.