Grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing en melding

De bescherming van het grondwater is opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Deze bescherming is geregeld door grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen. Wilt u een specifieke, minder ingrijpende handeling uitvoeren in een dergelijk grondwaterbeschermingsgebied dan heeft u een meldplicht. Voor overige handelingen is een ontheffing noodzakelijk.

In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 is bescherming van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening opgenomen. Die bescherming is geregeld door grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen. De ligging van deze gebieden kunt u terugvinden op de viewer van de provincie Noord-Holland.

Voor niet inrichtinggebonden zaken dient u zich te wenden tot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor het verkrijgen van een melding of een ontheffing.

Voorwaarden

Voor specifieke, minder ingrijpende handelingen in grondwaterbeschermingsgebieden volstaat een meldplicht. Voor overige handelingen buiten de zogenaamde inrichtingen is een ontheffing noodzakelijk. Handelingen binnen de zogenaamde inrichtingen worden geregeld in de vergunning Wet milieubeheer. De gemeente is hier in de meeste gevallen het bevoegd gezag.

Wet- en regelgeving

Contact

Wilt u weten of een ontheffing of melding volgens de PMV nodig is of dat een vrijstelling geldt, dan raden wij u aan contact op te nemen met de Omgevingsdienst NZKG via het contactformulier.

Voor de melding kunt u gebruik maken van het meldingsformulier, voor de ontheffing van het ontheffingsformulier.

De afhandeling van een melding duurt circa 4 weken. De afhandeling van een verzoek om ontheffing kan maximaal 6 maanden duren.

 

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl