HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties, subsidie

U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling na de openstelling op 17 maart 2020. De regeling is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Wijzigingen regeling 2020

 • Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:
  - Het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein;
  - Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein;
  - Het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
 • Het subsidieplafond bedraagt € 425.000,-.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 vergunning(en)
bijlage 5 deminimisverklaring
bijlage 6 planning en begroting
bijlage 7 locatieaanduiding op kaart
bijlage 8 ondersteunende verklaring gemeente
bijlage 9 offertes

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

Doel
De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toekomstbestendig te maken.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • gemeenten (en openbare lichamen)
 • ondernemingen

Activiteiten
Gemeenten en ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor:

 • Het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein
 • Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein

Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor:

 • Het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 425.000,-.

Subsidiebedrag

Activiteit Maximaal subsidiebedrag
Het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000
Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000
Het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • de activiteit financieel niet haalbaar is
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 17 maart 2020 vanaf 9:00 uur tot en met 31 december 2020 vóór 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.