HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Doel
De provincie Noord-Holland wil de verblijfsrecreatieve sector revitaliseren en toekomstbestendig maken en houden. Daarom verlenen wij subsidie voor planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.

Doelgroep
Subsidie aanvragen kan door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur. Op het complex moeten minimaal 40 plekken of huisjes aanwezig zijn.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • a. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering, en
  • b. onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming;

waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat.

Berekening subsidie
50 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 12.500,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling en de Q&A door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• a. de activiteit financieel niet haalbaar is;
• b. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
• c. er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie.

U mag offertes bijvoegen, maar deze mogen niet ondertekend zijn.

Bibob
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina https://www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob

 

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum. 

Openstelling
De regeling staat open tussen 15 april 2021, 09:00 uur en 30 december 2021, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht