HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden, subsidie

De regeling is gewijzigd t.o.v. vorig jaar.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 planning en begroting
bijlage 5 gemeentelijke steunverklaring
bijlage 6 offertes

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Doel
Het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur door het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking, het initiëren van duurzame maatregelen of een onderzoek naar de toekomstbestendigheid ten aanzien van de dienstenrichtlijn.

Doelgroep
-
Onderneming
- Ondernemerscollectief
- Gemeente

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland, zolang dit past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie, door middel van onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op een van de volgende onderwerpen of een combinatie hiervan:

  • Het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie;
  • Het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers;
  • Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen;
  • Uitvoeren van onderzoek om de toekomstbestendigheid van het winkelgebied ten aanzien van de dienstenrichtlijn te bevorderen;
  • Het bevorderen van transformatie van een solitaire vestiging.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 425.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • De activiteit financieel niet haalbaar is;
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag in ontvangen;
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd strijdig is met artikel 5a of 5b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;
  • Reeds subsidie is verstrekt voor een activiteit zoals genoemd in artikel 3, lid 1 of lid 2, in het desbetreffende winkelgebied.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 17 maart 2020 vanaf 9:00 uur tot en met 31 december 2020 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.