Historische Windmolens Noord-Holland 2021, vervallen

Deze regeling is per 10 september 2021 na 17.00 uur gesloten voor aanvragen.

Doel
De provincie geeft financiële ondersteuning voor het onderhoud van rijksmonumentale Noord-Hollandse cultuurhistorische windmolens.

Doelgroep
Eigenaren van een in werking zijnde historische windmolen in Noord-Holland die op 1 januari 2021 als beschermd monument is ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per historische windmolen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 705.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • De windmolen dient op 1 januari 2021 als beschermd monument te zijn ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
  • U dient een afschrift mee te sturen van de beschikking dat u voor de gevraagde onderhoudsactiviteiten subsidie verleend heeft gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op grond van de Subsidieregeling instandhouding Monumenten die betrekking heeft op het jaar 2021, 2022 of 2023.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 15 juli 2021 vanaf 9.00 uur tot en met 10 september 2021 voor 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.
 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:

Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:

Log in via eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. 

Nodig:

  • een E-Herkenning account
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+


PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143