Informatieplicht bij risico's op zware ongevallen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moeten een overzicht maken van de risico's van hun werk. Ook moeten deze bedrijven veiligheidsmaatregelen nemen om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie aan de provincie door te geven. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, hangt af van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die er in het bedrijf is.

Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten informatie over hun bedrijf aan de provincie doorgeven. Daarnaast moet er in deze bedrijven een preventiebeleid en een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig zijn. Hogedrempelinrichtingen moeten daarnaast een veiligheidsrapport en een intern noodplan maken. Ook moeten hogedrempelinrichtingen een actuele lijst bijhouden van welke gevaarlijke stoffen er binnen het bedrijf zijn.

Voorwaarden

In de Seveso III-richtlijn leest u wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de gevaarlijke stoffen waar dat van afhangt. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen zijn in uw bedrijf.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

De kennisgeving en het veiligheidsrapport dient u in bij de omgevingsdienst.