Integratiebeleid, subsidie

Ontwikkelt uw instelling projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving? Dan kan de instelling in aanmerking komen voor subsidie. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

Instellingen die projecten en activiteiten ontwikkelen op het gebied van integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving worden gestimuleerd. Bent u projectleider van een dergelijk project? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

Voorwaarden

De projecten of activiteiten hebben als doel:

  • discriminatie te bestrijden;
  • het realiseren van gelijke kans op ontplooiing en gelijkwaardige maatschappelijke posities voor allochtonen en autochtonen;
  • het structureel opheffen van de maatschappelijke achterstanden van allochtonen;
  • het realiseren van een volwaardige emancipatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.

Wet- en regelgeving

  • Provinciale verordening integratiebeleid

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de provincie.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Uitgelicht