Klimaatadaptatie Noord-Holland 2019, vervallen

Doel
Eenmalige cofinanciering voor werkregio’s in de provincie Noord-Holland die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie ter uitvoering van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Doelgroep
Gemeenten in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor procesondersteuning klimaatadaptatie door een werkregio. Een werkregio wordt gevormd door gemeenten.

Berekening subsidie
Voor elke klimaatadaptatieregio in Noord-Holland is 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,- beschikbaar.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 120.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

De provincie Noord-Holland verstrekt alleen subsidie aan de penvoerder van de klimaatregio die ook subsidie van het ministerie van I&W subsidie heeft ontvangen onder de regeling ‘Procesondersteuning Regionale Versnelling’.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidie wordt meteen vastgesteld.

Openstelling
De provincie Noord-Holland moet de aanvraag vóór 28 november 2019, 17:00 uur ontvangen hebben.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren worden op een later moment in de rechterkolom geplaatst. Deze regeling is alleen opengesteld voor aanvragen per post.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl