Lozing afvalwater in de bodem

Het is in principe verboden om afvalwater te lozen in of op de bodem, maar er zijn uitzonderingen. Voor het lozen van afvalwater in de bodem heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u meestal aan bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij de provincie of het waterschap. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Afvalwater is al het water dat u als bedrijf of als particulier wilt of moet lozen. Bij bedrijven komt tijdens productieprocessen vaak afvalwater vrij, zoals koelwater of vies water. Ook regenwater dat van een bedrijfsweg afvloeit, is afvalwater.

U mag alleen afvalwater in of op de bodem lozen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft. Meestal moet u deze omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap of de provincie.

U moet bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen als u bijvoorbeeld afvalwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater.

Voorwaarden

U kunt een vergunning van de provincie krijgen als:

 • de lozing onderdeel is van een activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning van de provincie heeft
 • u afwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater
 • u afwater wilt lozen in de buurt van een Natura 2000-gebied

De provincie kan extra voorwaarden maken voor lozingen op de bodem.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag van een vergunning of ontheffing. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Tegen een melding kunt u geen bezwaar of beroep maken.