Milieubeheer, gedoogbeschikking

Kunt u niet aan de regels van het provinciaal milieubeheer voldoen? Dan bestaat de mogelijkheid om een gedoogschikking aan te vragen bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio. Gedurende een bepaalde periode zijn uw activiteiten getolereerd.

Kunt u niet aan de regels van het provinciaal milieubeheer voldoen? Dan bestaat de mogelijkheid om een gedoogschikking aan te vragen bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio. Gedurende een bepaalde periode zijn uw activiteiten getolereerd.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie.
  • Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
  • De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in. 
  • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
  • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden.
  • De belangen van derden worden niet geschaad.
  • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. 
  • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl