Milieubeheer, verzoek handhaving

Bent u van mening dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de omgevingsdienst in uw regio.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.

Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Het gaat hierbij om milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.

Voorwaarden

Om een handhavingsverzoek in te dienen moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u bent van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels die staan geschreven in de Wet milieubeheer; en
  • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

Aanpak

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt het handhavingsverzoek indienen bij de omgevingsdienst waarin de overlast veroorzakende inrichting is gelegen. Het verzoek is voorzien van een omschrijving van de aard van de overlast en naam en adres.

 

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl