Milieueffectrapportage, ontheffing

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. Er zijn gevallen waarin u een ontheffing van deze verplichting kunt krijgen. Dat zijn gevallen waarin het algemeen belang de activiteit noodzakelijk maakt. U kunt de ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Als de verplichting is opgelegd door de omgevingsdienst dan kunt u uw verzoek indienen bij de omgevingsdienst.

Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze verplichting krijgen. Het opstellen van een milieueffectrapportage is verplicht als u activiteiten wilt verrichten waarvoor een besluit van een bestuursorgaan vereist is, en als voor de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapportage verplicht is gesteld. Ontheffing van deze verplichting is mogelijk als in verband met het algemeen belang het besluit over de activiteit direct genomen moet worden.

De ontheffing is ook mogelijk als u een activiteit herhaalt.

Voorwaarden

Soms kan een ontheffing mogelijk en/of nodig zijn, namelijk als het besluit zonder uitstel genomen moet worden in het algemeen belang.

De ontheffing is ook mogelijk als u een activiteit herhaalt.

Aanpak

U kunt een MER-scan doen om snel uit te zoeken of voor uw activiteiten een milieueffectrapportage verplicht is. De MER-scan is te vinden op de website van InfoMil.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

Attentie: 'provincie' moet zijn 'omgevingsdienst'

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage aan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Is de verplichting opgelegd door de omgevingsdienst? Dan vraagt u het ontheffingsverzoek aan bij de omgevingsdienst.

U dient ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage aan te vragen bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tezamen. Wanneer de verplichting is opgelegd door de provincie dient u het verzoek om ontheffing bij de omgevingsdienst in te dienen.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl