Milieuklachten melden

Heeft u overlast van bijvoorbeeld geluid of stank of andere hinder? U kunt overlast melden bij de Omgevingsdienst in uw eigen regio. Voor waterverontreiniging neemt u contact op met Hoogheemraadschap.

Wet- en regelgeving