Milieuklachten, melding

Heeft u een klacht op het gebied van het milieu? Heeft u bijvoorbeeld rook- of stankoverlast? Meld uw klacht dan bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio. U kunt uw klacht na werktijd ook indienen bij de provincie. Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke.

 

Voorwaarden

 

 

Wet- en regelgeving

Contact

Milieuklachten (stankhinder, geluids- en stofoverlast, bodem- en/of waterverontreiniging) dient u in via de regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst in uw regio. Zie het overzicht op deze pagina. 

Klachten over stank, geluid of stof ten gevolge van zware industrie, zoals Tata Steel, dient u in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zie het adres op deze pagina.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl