Nationale ombudsman

Heeft u een probleem met de overheid? Of vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door een overheidsinstantie? Dan kunt u terecht bij de ombudsman. U vraagt een onderzoek aan naar het gedrag van de overheidsinstantie in kwestie. Als de overheidsinstantie geen eigen ombudsvoorziening heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Nationale ombudsman.

Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de provincie. Vervolgens behandelt de provincie uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan de provincie. De provincie hoeft dit advies niet over te nemen.

De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat de provincie uw aanvraag of bezwaarschrift behandelt.
  • Het duurt te lang voordat de provincie uw klacht afhandelt.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt de provincie niet goed (telefonisch) bereiken.

Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl.

Voorwaarden

De voorwaarden om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman zijn:

  • U heeft uw klacht al (schriftelijk) bij de provincie ingediend.
  • De provincie heeft uw klacht niet langer dan 1 jaar geleden afgehandeld.
  • Er was of is tegen de uitspraak van de provincie op uw klacht geen bezwaar of beroep mogelijk.
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.
  • Uw klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter.

Aanpak

Zo dient u een klacht in bij de Nationale ombudsman:

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U geeft uw klacht door aan de Nationale ombudsman. Twijfelt u of de Nationale ombudsman uw klacht kan behandelen? Controleer op nationaleombudsman.nl of u uw klacht kunt indienen.