Natuur en landschap, klachtmelding

In natuurgebieden van de provincie gelden vaak regels om planten en dieren te beschermen. Ziet u dat anderen zich niet aan deze regels houden? Of heeft u een andere klacht over een natuurgebied van de provincie? Meld uw klacht dan bij de provincie.

In de provincie liggen natuurgebieden waar u vrij kunt wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse stichtingen of van particulieren. Vaak gelden er regels om planten en dieren te beschermen. Denk hierbij aan regels voor roken, open vuur, paardrijden, het gebruik van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen.

Merkt u dat andere gebruikers van de gebieden zich niet aan de regels houden? Ziet u bijvoorbeeld een motorcrosswedstrijd of een grote barbecue op een plek waar dat niet mag? Of heeft u andere klachten over openbare natuurgebieden in de provincie? Meld dit dan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Contact

Heeft u klachten over openbare natuurgebieden in de provincie? Meld ze aan de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143