Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. De provincie stelt de gebieden vast die deel uitmaken van het natuurnetwerk.

Het natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote aan elkaar verbonden natuurgebieden met een hoge kwaliteit. De gebieden die deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland worden door de provincie vastgesteld. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn vanwege hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of bijzondere provinciale landschappen'.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Voor informatie over het natuurnetwerk Nederland kunt u terecht bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl