Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie

Doel
Stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming of voorzetting van bestaande gebruik en duurzaamheidstoepassingen van monumenten.
Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Doelgroep

  • Eigenaren van een monument
  • Belanghebbenden voor herbestemming van een monument
  • Samenwerkingsverbanden van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder 1 en 2.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • Haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument.
  • Energiescan(s) met betrekking tot èèn of meerdere monumenten.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Berekening subsidie

  • Voor haalbaarheidsonderzoeken (inclusief verplichte energiescan): 50% van de kosten tot maximaal € 10.000,-.
  • Per uitgevoerde energiescan: 50% van de kosten van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 10.000, -

Voorwaarden

Het monument moet:
-een onroerende zaak zonder woonfunctie zijn, EN
-in de provincie Noord-Holland liggen.

En daarnaast:
• -ingeschreven staan in de registers van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of een gemeentelijke monumentenverordening, OF
• -van erkende cultuurhistorische waarde zijn voor de gemeente wat blijkt uit een schriftelijke verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan is afgerond voordat de aanvraag door de provincie Noord-Holland is ontvangen;
• voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het monument al subsidie is verstrekt;
• de activiteit financieel niet haalbaar is.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 1 november 2020.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 10 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl